Aktualitātes

Ekskursija pa lībiešu takām

Tuvojoties gada noslēgumam, pēc divu gadu ,,mājsēža”  skolas mazpulcēni un novadpētniecības pulciņš aizbrauca kopīgā ekskursijā. Maršruts tika plānots, lai papildinātu zināšanas pētījumā:  ,,Mēs – lībiešu pēcteči”. Skolas novadpētnieki  šo tēmu izvēlējās, pēta un iesaista pārējos skolas skolēnus 2021./22. mācību gadā.