Vēsture

2004.gadā, pasākuma „Izglītībai Staicelē – 100 gadi” laikā, pie mājas Lielajā ielā 26 tika piestiprināta plāksne, atzīmējot vietu, kurā Veronika Zenka 1904.gada rudenī atvēra privātskolu. Skolā bija ap 20 skolēnu.

1910.gadā papīrfabrikas valde pārņēma privātskolu savā apgādībā, uzlabojās skolas materiālie apstākļi, bet tajā uzņēma tikai papīrfabrikas strādnieku bērnus.

1923.gadā fabrikas valde atsacījās no skolas apgādes, jo pagasta valde tai bija uzlikusi klaušas – labot 13 km ceļu. Tika sākti meklēt līdzekļi jaunas skolas ēkas celtniecībai.

1924.gadā no valsts dabūja Ls 75000 lielu pabalstu, 1925.gadā tika uzsākti celtniecības darbi.

1926.gadā skola tika pārdēvēta par sešklasīgo pamatskolu, par tās pārzini sāka strādāt Jānis Medinieks.
Skolas būvi pabeidza 1928.gada vasarā, tajā mācījās 154 skolēni, strādāja 5 skolotāji.

1928.gadā notika pirmais 6. klases izlaidums, skolu beidza 16 skolēni. Kopš 1926.gada skolu vadījuši direktori: Jānis Medinieks, Jānis Upītis, Voldemārs Alers, Ģenderts, Edgars Līsmanis, Zinaīda Finogejeva, Eduards Kalniņš, Lūcija Dalka, Gunārs Mežpuķe, Edgars Ozols, Pēteris Mūrnieks.

1966.gadā skolēni uzsāka mācības jaunajā ēkā, skolas direktore ir Lūcija Dalka.
2002.gadā skolai piebūvēja bibliotēkas un 2 mācību kabinetu telpas.

2003.gadā tika rekonstruēts virtuves bloks un 2 mācību kabineti.

2006.gadā tagadējai skolas ēkai aprit 40 gadi.

No 2006./2007.mācību gada Staiceles pamatskola kļūst par vidusskolu ar 10.klasi (mācās 12 audzēkņi);
No 2008./2009.mācību gada Staiceles vidusskolā pirmoreiz ir 10., 11. un 12.klase.

Skolas karogs (2006), māksliniece – Staiceles skolas 1996.gada absolvente Elita Lūre.

Staiceles vidusskolas karogs

.