Projekti

 

Staiceles pamatskola no 2018. 1.septembra sākusi darbu Eiropas Savienības Erasmus+  programmas 2. pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projektā “Let’s think about our future working life” (“Domāsim par savu nākotnes darba dzīvi’’) (projekta numurs 2018-1-ES01-KA229-050307_2).
Projekta darbs noritēs līdz 2020. gada 31. augustam.
Projekta dalībvalstis – Igaunija, Latvija, Rumānija.
Projekta koordinatori – Spānija.

erasmus

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ projekta mājas lapas adrese:

http://sites.google.com/view/ourfutureworkinglife

Erasmus+ projekta ‘Let’s think about our future working life’ (‘Domāsim par savu nākotnes darba dzīvi’)  rezultātu  platforma

Oficiālā Eiropas Savienības Eiropas Komisijas tīmekļa vietne:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-ES01-KA229-050307

 

Erasmus + projekta ‘’Domāsim par mūsu nākotnes darba dzīvi’’

(‘Let’s think about our future working life’) īstenošana -

gatavošanās starptautiskajai tikšanās Igaunijā

Aprīļa sākumā Staiceles pamatskolas skolēni Ieva Loreta Reide, Andra Rozenberga (9.kl.), Elvīra Īle, Una Prokopoviča, Elīna Konrāde un Amanda Konrāde (8.kl.) un viņu skolotājas Vizma Lūse un Irēna Graviņa gatavojas doties uz Igauniju, Uulu pamatskolu, lai īstenotu Erasmus + projektu ‘’Domāsim par mūsu nākotnes darba dzīvi’’ (‘Let’s think about our future working life’).

Saskaņā ar mūsu projektu pirms došanās uz Igauniju, lai sagatavotu šo vizīti, skolēniem bija jāveic divi uzdevumi:

 • Dažādu vietējo ekonomikas nozaru analīze: lauksaimniecība, rūpniecība, pakalpojumi un tūrisms, kurā katrai  skolai bija jāveic pētījums par savas pilsētas un novada teritorijas uzņēmumiem.
 • Pētījums par dabu, rūpniecības un citu faktoru ietekmi uz dabu, dabas saglabāšanu, kā samazināt negatīvo ietekmi uz to.

Lai skolēni varētu labāk sazināties tiekoties, skolēni kopā ar saviem skolotājiem izveidoja lapu vietnē Twinspace, kur ietvertas noderīgas frāzes  dažādās valodās.

Projekta vizītes laikā Igaunijā ir plānotas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar vietējo uzņēmējdarbību (tikšanās un darbnīcas kopā  ar vietējo uzņēmumu pārstāvjiem), zvejniecību (zvejas ostas apmeklējums), tūrismu (dienas ekskursija uz Kihnu salu, lauksaimniecību (lauku saimniecības apmeklējums  Kurgjā), mežsaimniecību (mežsaimniecībai veltīta  programma Kabli apmeklētāju centrā), kā arī dažādas nodarbības, aktivitātes skolā starptautiskās skolēnu grupās.

Skolēni ar lielu nepacietību gaida šo pirmo projekta vizīti, jo viņi cer iegūt daudz jaunus iespaidus, emocijas un vērtīgas zināšanas un apgūt jaunas prasmes, satikt jaunus draugus, iepazīt dzīvi igauņu ģimenēs.

Vizma Lūse, projekta koordinatore Staiceles pamatskolā

 

Ar domām, ko skolēni sagaida no darbošanās šajā projektā un ciemošanās Igaunijā, varat iepazīties vietnē

 • latviešu valodā

 https://padlet.com/vizmaluuse/q150hl78yw9k

 • angļu valodā

https://padlet.com/vizmaluuse/6crk2m4hs2kz

 

 

ERASMUS+ projekts Staiceles pamatskolā

No 15.septembra līdz 20. septembrim Staiceles pamatskolā viesojās Spānijas (Colegio Divina Pastora), Rumānijas (Colegiul Național ‘Costache Negruzzi’ un Igaunijas (Uulu Primary School) skolēni un skolotāji. Staiceles pamatskola kopā ar šo trīs valstu skolu skolēniem ir iesaistījusies Eiropas Savienības Erasmus+ projektā ‘Let’s think about our future working life’ (‘Domāsim par savu nākotnes darba dzīvi’). Staicelē ieradās 18 skolēni un 6 skolotāji- no katras valsts 6 skolēni un 2 skolotāji.

Staiceles pamatskolā projektu koordinē angļu valodas skolotāja Vizma Lūse, pedagogu komandā darbojās skolotājas Maija Andersone, Irēna Graviņa, Vizma Tiltiņa, Inga Konrāde, Alda Gāvere, Gundega Krogzema.

Projektu skolā atklāja Staiceles pamatskolas direktore Sandra Brokāne, Alojas novada domes izpilddirektors Māris Beļaunieks un deputātu Izglītības, kultūras un sporta komisijas vadītāja Inga Mauriņa-Kaļva, vēlot visiem projekta dalībniekiem veiksmīgu, radošu sadarbību, sekmes projekta mērķu sasniegšanā un satikt jaunus draugus, savukārt projekta koordinatore skolotāja Vizma Lūse iepazīstināja ar projekta nedēļas aktivitātēm. 9.klases skolēns Daniels Sokolovs īsā prezentācijā pastāstīja par mūsu skolu, kam sekoja ekskursija, kur viesi varēja apskatīt skolas klases, sporta zāli, kā arī iepazīties ar skolas pedagogiem un skolēniem.

Mūsu projekta aktivitāšu tēma bija ‘IT rīki skolēniem’ un mūsu skolēnu galvenais uzdevums šajā projekta nedēļā bija mācīt citu valstu skolēniem IT rīkus, tāpēc atbilstoši mūsu uzdevumiem un mērķiem, notika gan programmēšanas nodarbības (starptautiskās programmēšanas nedēļas ‘Code Week’ ietvaros) bez datora (Unplugged programming), kas ir lielisks veids, spēle, kā ikvienam apgūt programmēšanas pamatiemaņas, kam tālāk sekoja robotu konstruēšana un to darbības programmēšana, izmantojot IT tehnoloģijas (datoru un speciālu programmu), gan prezentāciju veidošana par sportu, IT rīkiem un to jēgpilnu izmantošanu, apskates vietām un objektiem, kuri iepazīti projekta nedēļas laikā, izmantojot dažādus IT rīkus, kā arī izveidoto darbu prezentēšana pārējiem projekta dalībniekiem.

Šādās tikšanās reizēs pasākuma organizatori cenšas viesiem parādīt arī savu pilsētu, tāpēc visi dalībnieki jauko TIC darbinieču gidu Ineses Timermanes un Indras Jaunzemes, skolēnu Ruslana un Daniela pavadībā devās ekskursijā pa Staiceli, kur paviesojās Tūrisma un Informācijas centrā, iepazinās ar Staiceles kultūrvēsturisko Lielo ielu, tiltu pār Salacu un pieminekli Stazelei, veco Staiceles papīrfabrikas kompleksu, apmeklēja Mākslas un mūzikas skolu, muzeju ‘Pivālind’, Staiceles novadpētniecības muzeju, Jauniešu klubu, Audēju namiņu un Mākslinieku šķūni. Audēju namiņā notika radošā darbnīca skolotājas Irēnas Graviņas un Staiceles pamatskolas skolēnu vadībā, kur spāņu, rumāņu un igauņu skolēniem bija iespēja uzpīt ‘draudzības rokassprādzes’ savas valsts karoga krāsās, izmēģināt aušanas prasmes pie stellēm, aužot smilgu sedziņas un vērot, kā to dara īsti sava aroda pratēji- Staiceles audējas.

Vakarā visi projekta dalībnieki un viņu atbalstītāji, skolas audzēkņi pulcējās kultūras namā uz kopīgu iepazīšanās koncertu, kurā katra delegācija prezentēja savu skolu, valsti, rādot kādu tai raksturīgu priekšnesumu. Ļoti atraktīvas bija gan spāņu, gan rumāņu, gan igauņu skolēnu dejotās dejas. Staiceles pamatskolu pārstāvēja Ruslans Andrejevs ar muzikālu priekšnesumu- klavierspēli, Baiba Mežule un Jānis Brents ar latviešu tautas deju ‘Sprigulītis’, bet visi kopā nodziedājām dziesmu ‘Bēdu manu lielu bēdu’’ un kopā ar ciemiņiem izdejojām ‘Tūdaliņ tagadiņ’ un citas dejas.

Lai iepazītu atkritumu šķirošanas nozīmi un kā pareizi šķirot atkritumus, lai saudzētu dabu, lai iepazītu profesijas šajā nozarē, projekta dalībnieki devās uz Dabas un tehnoloģiju parku URDA, Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas poligonu ‘Daibe’.

Tāpat viesi apmeklēja dažādas tūristu apskates vietas Siguldā- Turaidas pili, Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasi, brauca ar Siguldas vagoniņu pār Gaujas senlejai, darbojās ‘Spieķīšu darbnīcā’ Siguldas Jaunajā pilī, kur ikviens projekta dalībnieks izgatavoja savu tradicionālo Siguldas spieķīti ar tajā iededzinātu savu vārdu, un Rīgā, kur mūsu skolēnu- gidu pavadībā iepazina Vecrīgu un apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku un kompleksu ‘Lido’, kā arī Vidzemes jūrmalā- Veczemju klintis.

Projekta viens no uzdevumiem bija apmeklēt uzņēmumus un uzzināt vairāk par dažādām profesijām. Projekta dalībnieki apmeklēja vietējos uzņēmumus Ungurpilī- rūpnīcu ‘Aloja-Starkelsen’, kur iepazinās ar ražošanas procesu, sākot no kartupeļu piegādes no lauka līdz kartupeļu cietes iegūšanai, augļu un ogu audzētāju un ievārījumu, marmelāžu un tēju izgatavotāju saimniecību ‘Lielkalni’, kur bija iespēja nogaršot dažādus izstrādājumus no ogām un augļiem, kā arī apskatīja Uzņēmējdarbības atbalsta centru SALA, Ungurpils ezeru un gājēju taku, kas stiepjas gar ezeru, ar informatīvajiem materiāliem par ezeru, tās floru un faunu. Trešdienas vakarā projekta dalībnieki kopā ar ģimenēm, kurās viņi dzīvoja šīs nedēļas laikā, lieliski pavadīja laiku braucienā ar plostu pa Salacu.

Kā viena no sporta aktivitātēm tika izraudzīta orientēšanās spēle ‘Tūkstošgades stāsts’ Turaidas muzejrezervāta teritorijā, kur dalībnieki aktīvā un aizraujošā veidā vienlaikus gan iepazina Latvijas vēsturi, gan atraktīvi pavadīja laiku muzejā. Spēles uzdevums bija atrast kartē norādītus Turaidas muzejrezervāta objektus un atsevišķus priekšmetus. Skolēni darbojās starptautiskās komandās un starp tām bija spraiga sacensība, jo labākās komandas tika apbalvotas.

Visi projekta dalībnieki kopā ar Staiceles pamatskolas audzēkņiem piedalījās Olimpiskajā Sporta dienā- gan skrēja lāpu skrējienā pa Staiceli, gan kopīgi vingroja Olimpisko vingrojumu kompleksu, gan piedalījās orientēšanās sacensībās, veicot interesantus uzdevumus starptautiskās komandās.

Piektdienas vakarā notika noslēguma pasākums. Katrs projekta dalībnieks saņēma sertifikātu par piedalīšanos ERASMUS+ projektā, apliecinājumu par piedalīšanos ‘Code Week’ aktivitātēs un mazas piemiņas dāvaniņas - krūzīti ar mūsu projekta, un skolas logo, un Staiceles pamatskolas pildspalvu.

 Vakars turpinājās ar kopīgu fotografēšanos, atraktīviem priekšnesumiem un dejām. Šis bija visemocionālākais un, protams, skumjākais vakars; skolēni ir ieguvuši jaunus draugus, tomēr klāt šķiršanās brīdis. Taču, kā atzīst projekta dalībnieki, viņu draudzība, komunikācija turpināsies caur sociālajiem tīkliem.

‘Esam ieguvuši jaunas zināšanas un prasmes, darbojoties dažādās radošās darbnīcās, uzlabojuši savas angļu valodas prasmes, kļuvuši pārliecinātāki par sevi’, tāds ir pašu skolēnu vērtējums par projekta nedēļā Staicelē piedzīvoto.

Liels paldies tām ģimenēm, kuras laipni uzņēma projekta dalībniekus no Spānijas, Rumānijas un Igaunijas savās mājās: Neripu ģimenei, Rozenbergu ģimenei, Prokopoviču ģimenei, Tiltiņu ģimenei, Siliņu ģimenei, Zālamanu ģimenei, Kalniņu ģimenei, Andersonu ģimenei, Konrādu ģimenei un skolotājai Baibai Eglītei.

Un pavisam drīz, 2020.gada pavasarī, būs nākošās projekta ‘Let’s think about our future working life’ (‘Domāsim par savu nākotnes darba dzīvi’) vizītes - marta sākumā Rumānijā un maija sākumā noslēguma vizīte Spānijā.

Bet līdz tam, gatavojoties braucienam uz Rumāniju, vēl daudz darāmā gan skolēniem, gan skolotājai Vizmai Lūsei. Skolēniem jāveido prezentācijas, jāsacer sava projekta himna, bet skolotājas Vizmas Lūses pārziņā ir visa projekta aktivitāšu koordinācija skolā un projekta mājas lapas izveide, materiālu ievietošana tajā visa projekta norises gaitā, kas prasa ļoti daudz darba un laika.

Vairāk informācijas lasiet un fotogrāfijas un video skatiet projekta ‘Let’s think about our future working life’ (‘Domāsim par savu nākotnes darba dzīvi’) mājas lapā:

https://sites.google.com/view/ourfutureworkinglife

Vizma Lūse, Staiceles pamatskolas angļu valodas skolotāja, projekta koordinatore

 

Karjeras izglītības diena

Janvārī Staiceles pamatskolā notika Projektu diena - Karjeras izglītības diena, kas tika organizēta sadarbībā ar Alojas novada uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi un apkārtnes uzņēmējiem, lai uzlabotu biznesa sadarbību ar skolām un skolēniem, parādītu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, ka arī dzimtajā pilsētā ir iespējas nākotnei - ir uzņēmumi ar konkurētspējīgām algām un izaugsmes iespējām, palīdzētu skolēniem saskatīt tās jomas, kurās viņi varētu strādāt nākotnē.

Viens no ERASMUS+ projekta ‘Let’s think about our future working life’ (‘Domāsim par mūsu nākotnes darba dzīvi’) dalībnieku uzdevumiem pirms došanās uz Rumāniju, kur notiks nākošā projekta dalībnieku tikšanās, ir veikt pētījumu par dažādiem tradicionāliem produktiem. Tāpēc projekta dalībnieki iesaistījās Karjeras dienas aktivitātēs - meklēja informāciju un veidoja prezentācijas par uzņēmējiem, uzņēmumiem, kas nodarbojas ar dažādu tradicionālo produktu ražošanu, kurās ietvēra uzņēmumu aprakstu, preces jeb produktus, kurus ražo vai pakalpojumus, kurus piedāvā, meklēja informāciju par to, kādu profesiju cilvēki strādā uzņēmumā, kādas profesijas trūkst vai būs vajadzīgas nākotnē, kāda izglītība ir nepieciešama, lai iegūtu darbu, kāda ir vidējā alga nozarē, šajā profesijā, kā arī veica pētījumu par dažādu tradicionālo lauksaimniecības produktu (graudu, augkopības, augļu produktu, piena produktu) ražojumiem un rokdarbiem Latvijā un tuvākajā apkārtnē - Alojas novadā un Staicelē.

Pētījumu rezultāti tika prezentēti citiem Staiceles pamatskolas audzēkņiem un skolotājiem, Alojas novada uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes pārstāvjiem un uzņēmējiem. Apkopojot iegūtos rezultātus, iztulkojot angļu valodā un klāt pievienojot 7. klases audzēkņu iegūto informāciju, tiks iegūts daudzpusīgs pētījums par tradicionāliem produktiem mūsu valstī, ar kuriem iepazīstināsim citus projekta dalībniekus no Spānijas, Igaunijas un Rumānijas.

Vizma Lūse, angļu valodas skolotāja, projekta koordinatore

10.02.2020.

karjeras_izglītība

karjeras_izglītība

karjeras_izglītība

 

 

Erasmus+ projekta dalībnieki gatavojas vizītei Rumānijā

Gatavojoties starptautiskajai projekta dalībnieku vizītei Rumānijā, Jasi pilsētā, no š.g. 1. marta līdz 8. martam, skolēniem ir daudz darāmā.

 • Lai noskaidrotu skolēnu viedokli par atkritumu pārstrādi, to otrreizēju izmantošanu e-Twinning platformā ir ierosināta diskusija- forums par atkritumu pārstrādi; skolēniem ir jāpadomā un jāizsaka savs viedoklis, jāatbild uz nozīmīgu jautājumu ‘Kāpēc atkritumu pārstrāde ir svarīga?’
 • Jāveic pētījums un jāsagatavo prezentācija par dažādu tradicionālo produktu (lauksaimniecības, augļkopības, piena produktu) un amatniecības izstrādājumiem un to ražošanu Latvijā, Alojas novadā, Staicelē.
 • Izgatavot kādu praktisku priekšmetu, objektu no kāda no atkritumu veidiem, dodot tam otru dzīvi, šos priekšmetus vedīsim līdzi uz Rumāniju, kur tiks organizēta kopīga izstāde.

Skolēniem (starptautiskās grupās) jāuztur kontakti caur sociālajiem tīkliem, platformu e-Twinning, izstrādājot kādas kompānijas/ uzņēmuma biznesa plānu, kuru viņi prezentēs Rumānijā. Katrai grupai ir jādomā, kā veidot un vadīt uzņēmumu šai grupai izvēlētajā norādītajā valstī.

Skolēniem ir jāiekļauj  šāda informācija:

 • noteikumi, kuri jāievēro, dibinot kompāniju/ uzņēmumu,
 • valsts likumdošana,
 • jāsaplāno budžets - nodokļi un nodevas, algas, īre, darba vietas, darbinieku skaits, peļņa utt.,
 • nepieciešamie resursi,
 • mērķa auditorija.

Šo darbu skolēni turpinās Rumānijā, kur viņi veidos reklāmu savām biznesa kompānijām/ uzņēmumiem vai nu video vai reklāmlapu veidā.

 • Ļoti nopietns uzdevums ir sagatavot prezentāciju par izglītības sistēmu Latvijā. Visu projektā iesaistīto dalībvalstu skolēni  prezentēs savus darbus un salīdzinās dažādu valstu izglītības sistēmas.
 • Lai izvēlētos dziesmu, kura vislabāk atspoguļo projekta ‘Let’s think about our future working life’ (‘Domāsim par savu nākotnes darba dzīvi’) aktivitātes, katra valsts balsošanai iesniedza vienu dziesmu; Spānijas, Rumānijas un Igaunijas skolēniem  tās bija populāru izpildītāju dziesmas, bet mēs sacerējām vārdus savai dziesmai ar Raimonda Paula mūziku, to kopā ar mūzikas skolotāju Gundegu Krogzemu ierakstījām un piedāvājām balsojumam. Par mūsu radīto dziesmu ‘Let’s think about our future!’ (‘Domāsim par mūsu nākotni!’) nobalsoja visvairāk respondentu, tagad pārējie projekta dalībnieki cenšas iemācīties tās vārdus, lai visi kopā to dziedātu tikšanās laikā Rumānijā, kas jau ir pavisam drīz!

Vizma Lūse, projekta koordinatore

10.02.2020.

 

Foto galerija pieejama:

http://www.staicelesskola.lv/lv/galerija/erasmus-projekts-staiceles-pamatskola