Aktualitātes

Bibliotēka

Skolas bibliotēkas grāmatu plaukts ir papildināts ar jaunām, skaistām un noderīgām grāmatām.

Paldies par dāvinājumu Inas Skujas ģimenei ( no Ausmas Vilciņas krājumiem), Dāvim Kivkucānam un Viktorijai Čerpakovai!

Aicinu lasītājus!

Bibliotekāre I.Apsīte

gramatas