Fakultatīvas nodarbības

Apstiprinu: Staiceles pamatskolas direktore Sandra Brokāne
2022.gada 1.septembrī 

fakultatīvās stundas