Bibliotēka

Bibliotēkas darbība

Staiceles pamatskolas bibliotēkas

LIETOŠANAS NOTEIKUMI


Bibliotēkas lietotāji:

 • bibliotēka apkalpo visus Staiceles pamatskolas skolēnus, pedagogus un darbiniekus izsniedzot literatūru izmantošanai uz vietas un līdzņemšanai.
 • Bibliotēka apkalpo visus informācijas meklētājus, izsniedzot literatūru izmantošanai uz vietas.

Bibliotēkas lietotājiem ir tiesības:

 • brīvi izmantot bibliotēkas fondu,
 • saņemt informāciju par fonda sastāvu un informācijas meklēšanas iespējām.


Bibliotēkas lietotājam ir pienākumi:

 • ievērot noteikumus.
 • Bibliotēkā jāuzvedas klusi un disciplinēti.
 • Saņemtās grāmatas jāsaudzē, jācenšas izlabot bojājumus. Par pamanītajiem bojājumiem savlaicīgi jāziņo bibliotekāram.
 • Laikā jāatdod grāmatas! Lietotājam jāievēro bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš.
 • Sabojāta vai nozaudēta grāmata jākompensē, aizstājot to ar līdzvērtīgu. Par kaitējumu, kuru bibliotēkas fondam nodarījuši nepilngadīgi lietotāji, atbildīgi viņu vecāki.

Bibliotēkas pakalpojumi:

 • lasītāju reģistrēšana,
 • konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām,
 • grāmatu, periodikas un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāju pieprasījuma lasītavā vai līdzņemšanai,
 • bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi.

Bibliotēkas izmantošanas kārtība:

 • Bibliotēkas darba laiks – 9.00 – 14.00
 • pirmdienā
 • otrdienā
 • trešdienā
 • ceturtdienā

 

 • Skolēnu brīvlaikos - rudenī, ziemā un pavasarī bibliotēkā ir sanitārā diena, kad apmeklētājus neapkalpo.
 • Mācību grāmatas izsniedz lietošanai uz 1 mācību gadu. Pēc saņemšanas skolēns apvāko savas mācību grāmatas.
 • Uzziņu literatūru izsniedz izmantošanai lasītavā.
 • Izvēloties grāmatu, jāievēro kārtojums plauktos.
 • Daiļliteratūru izsniedz līdzņemšanai uz 1 mēnesi (nepieciešamības  gadījumā termiņu iespējams pagarināt).
 • Pārējo literatūru izsniedz uz laiku pēc vienošanās.
 • Izdevumus bez piereģistrēšanas no bibliotēkas iznest aizliegts!
 • Mācību gada beigās, līdz liecības saņemšanai, jānodod visa paņemtā literatūra.