Zinību diena

Jaunais mācību gads Staiceles pamatskolā ir sācies. Skolas durvis plaši veras un telpas sāk piepildīt bērnu čalas. Skolas gaitas pirmajā klasē uzsāk 7 braši skolēni: Samanta Apsīte, Lauris Gūtmanis, Gustavs Kovisārs, Roberts Sijāts, Sergejs Skujiņš, Daniels Staģis un Madara Vītola, kurus izglītos un lolos skolotāja Dace Priekule.

Mūsu skolā jaunumi arī pedagogu kolektīvā: Latviešu valodu 5. un 6. klasei mācīs skolotāja Brigita Krūmiņa, Teātra mākslu pasniegs skolotāja Ineta Lopenova, bet Pirmsskolas izglītības metodiķa darba pienākumus pildīs Simona Šoka. Skolā darbu uzsāk arī jauns Saimniecības vadītājs Jānis Jaunzems.

Pasākumā mūs svinīgi sveica Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojuma sniegšanas centra vadītājs Erlens Mahts un Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks Jānis Bakmanis. 1.klases audzēkņus sveica arī Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centra “Staicele” pārstāvis Viesturs Titovs, kas bērniem dāvināja futbola bumbas.

Sakām sirsnīgu paldies Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centra “Staicele” valdes loceklim Egonam Brantam par fantastisko dāvinājumu – mācību grāmatām un burtnīcām mūsu sākumskolas skolēniem.

Lai mums košs, enerģisks un labu darbu piepildīts jaunais mācību gads!

Andas Timermanes teksts

Eināra Bērziņa foto