Staiceles pamatskolas pašpārvalde

2022. gadā Staiceles pamatskolas skolēnu pašpārvalde ieguva jaunu identitāti. Realizējot projekta KONTAKTS  aktivitātes, tika izstrādāts skolēnu pašpārvaldes logo, tā autore Staiceles pamatskolas absolvente Krista Brente. Paldies par izstrādāto logo.

Pateicoties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektam Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”,  Limbažu novada Staiceles pamatskolas projekta “Es darbojos pašpārvaldē!” ietvaros iegūtais finansējums tika izmantots arī skolēnu pašpārvaldes dalībnieku  T– kreklu un piemiņas pildspalvu izgatavošanā, kas ir vērtīgs ieguvums mūsu skolēnu pašpārvaldes darbības popularizēšanā.

Ar prieku un lepnumu T-kreklus uzvelkam tikai mums svarīgos un īpašos brīžos!

Anda Timermane, Staiceles pamatskolas skolēnu pašpārvaldes koordinatore

Pašpārvalde

Pašpārvalde

Pašpārvalde

Pašpārvalde