Outdoor Classroom Day Movement

egle

Outdoor Classroom Day Movement 6.novembra ietvaros, 4.klases skolēni mācījās ārā!

Mērīja attālumus no objekta līdz objektam, mērija un meklēja resnāko koku skolas zālienā, mērīja un rēķināja cik vajadzētu stikla, lai iestiklotu skolas parādes durvis un gaiteņa logu, kā arī pārvērta mērvienības lielākās un mazākās.

Inga Indriksone, 4.klases audzinātāja