Mārtiņdiena 4.klasē

Mārtiņi

10.novembrī 4. klases skolēni skolā ieradās maskās ar dārzeņu skulptūru padusē!

Diena sākās ar izstādes iekārtošanu un interaktīvu materiālu par Mārtiņiem.

Šajā dienā klasē valdīja Mārtiņu gars - matemātikā tika rēķināts par mārtiņbērnu nopelnītajiem saldumiem, latviešu valodā ticējumos tika iepīti sinonīmi, lietvārdi, tika grupēti un izslēgti vārdi (pēc dažādiem nosacījumiem) un meklēti vārdi, kuri ir saistīti ar Mārtiņiem! Angļu valodā dziedāts, meklēts, klausīts un skatīts materiāls par dažādiem dzīvniekiem, jo Mārtiņos, ļoti bieži cilvēki pārģērbjas dažādās dzīvnieku maskās. Mūzikā izdziedātas mārtiņdziesmas, izspēlētas rotaļas un izdejotas dejas par Mārtiņiem. Arī sporta skolotāja stundā atrada iespēju darboties atbilstoši dienas noskaņojumam. Tika lasīti zaķim izbirušie āboli, skaitīti, veidoti cipari gan no "āboliem", gan no pašiem sportiskajiem mārtiņbērniem, tika izspēlētas dažādas stafetes un spēles. Diena pagāja nemanot un līksmi!

Paldies kolēģiem par fantastisku sadarbošanos!

Inga Indriksone, 4. klases audzinātāja

 

video www.facebook.com/2226850097569085/videos/366755707972587