Skaļās lasīšanas sacensības

Aprīļa nogalē skolā notika Skaļās lasīšanas sacensības. Piedalīties varēja ikviens skolēns. Atlases 1.klārta notika klasēs, tika izvirzīti labākie skolas sacensībām. Pēc skanīgiem lasījumiem tika sadalītas godalgas: 1. - 2.klašu grupā 1. vieta Ralfam Puriņam, 2. vieta  Alisei Seinasei, 3. vieta Dārtai Sedleniecei.3.- 4. klašu grupā 1. vieta Kintijai Puriņai, 2. vieta Annijai Zeiļukai, 3. vieta Keitai Šeikinai. 5. - 6.klašu grupā 1. vieta Anetei Voldei, 2. vieta Sofijai Sokolovai, 3. vieta Kristīnei Skujiņai. 7.- 9.klašu grupā 1. vieta Dacei Štemerei, 2. vieta Esterei Kalniņai, 3. vieta Alisei Tiltiņai. Skaļās lasīšanas sacensībām Limbažu novadā tika izvirzīta 5.klases skolniece Sofija Sokolova. Paldies čaklajiem lasītājiem par dalību! Paldies žūrijai!  Paldies mūsu absolventei Meldrai Zālamanei par piemiņas balvu : īpašo medaļu un grāmatzīmju gatavošanu.  

Skaļā lasīšana Skaļā lasīšana Skaļā lasīšana Skaļā lasīšana Skaļā lasīšana

Skaļā lasīšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žūrija: Sk. L.Berga-Sedleniece, V.Titovs, V.Rīmane, A.Grāvere. 

Skaļā lasīšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-4.klašu dalībnieki ar  medaļām un skolas bibliotekāre I.Apsīte.

Skaļā lasīšana

 

 

 

 

 

 

 

5.-8.klašu dalībnieki un bibliotekāre.