Informācija

Staiceles pamatskolas

direktores Sandras Brokānes

atvaļinājuma laikā (14.jūnijs - 9.augusts),

direktori aizvieto Juris Krastiņš (mob.: 29339927).

skolas administrācija